TJÄNSTER

null

Hos oss kan du få hjälp med följande tjänster:

  • Rengöring av ventilation
  • Besiktning av eldstäder och skorstenar
  • Besikting av köksventilation vid nybyggnad.så
    att Sotarintyg finns vid slutbesiktnng.
  • Vi utför besiktningar av sldstäder före och efter spängningsarbeten, eller om eldstaden inte använts på länge.
  • Montering av takskyddsanordningar - tex stegar.


Dessutom säljer vi olika typer av skorstenstillbehör tex huvar och ger dig goda råd vid reparation, nyinstallation eller byte av eldstad och rökkanal.