REPARATIONER

Har du reparerat din skorsten?

Isåfall är det bra att göra en kontroll på utfört arbete så att skorstenen uppfyller täthetskraven.