BESIKTNING

null

Behöver du reparera din skorsten

Vi lagar skorstenens otäta rökgångar & monterar även insatsrör för att motverka kondensproblem vid behov. 

Vid alla reparationsarbeten använder vi oss av typgodkända produkter från NSP

null


Sero är en organisation som verkar för att anslutna företag utför seriösa arbeten.