Hos oss kan du få hjälp med följande tjänster:

  • Besiktning av eldstäder och skorstenar
  • Besiktning av köksventilation och kaminer vid nybyggnad så
    att sotarintyg finns vid slutbesiktning
  • Besiktningar av eldstäder före och efter sprängningsarbeten, eller om eldstaden inte använts på länge
  • Besiktning av takskyddsanordningar - t.ex. stegar

Vi har möjlighet att komma med mycket kort varsel, ofta samma dag.