VENTILATION

null

Vi hjälper dig få en bra ventilation

En fungerande ventilation är viktig. Den hjälper dig till en bra inomhusmiljö & minskar risken för kostsamma mögelangrepp och allergiproblem

  • Vi rengör ventilationssystem - stora som små, & åtgärdar anmärkningar efter OVK-besiktningar - tex montering av tilluftsventiler.
  • Vi monterar spisfläktar & utför byten av filter - samt service av fläktar.

nullVi är medlemmar i FUNKIS