BESIKTNING

null

Vi hjälper dig med besiktningar

Vi besiktigar din skorsten när du vill ha en ny eldstad installerad - eller din befintliga eldstad kontrollerad.

Vi kan även kontrollera skicket på din skorsten vid försäljning och köp av fastighet - samt i samband med sprängnings- och markarbeten.

null


Sero är en organisation som verkar för att anslutna företag utför seriösa arbeten.